Karlshamn city

Karlshamn
Mieån
Mörrumsån
Maritime Museum
Frökens Källa
The promenade